Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził 9 listopada 2010 roku Społeczną Szkołę Podstawową nr 26 STO im. Jigoro Kone w Warszawie.

Pierwszym punktem wizyty w szkole, znajdującej się na warszawskim Mokotowie, było spotkanie z dziećmi uczęszczającymi do klas II-VI oraz gronem pedagogicznym placówki. Uczniowie pytali Rzecznika m.in. o to, jak wygląda jego praca, czy ją lubi i czy - między wieloma obowiązkami - znajduje czas na czytanie książek. Dopytywali również o szczegóły dotyczące Konwencji o Prawach Dziecka: kiedy powstała i które państwa podpisały ją jako pierwsze oraz czy można ją zmienić. Do odpowiedzi na pytanie o najważniejsze dziecięce prawa Marek Michalak zachęcił samych uczniów. Dzięki temu okazało się, że dla wychowanków mokotowskiej placówki bardzo ważne jest prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do edukacji czy też prawo do nieuczestnictwa w konfliktach zbrojnych. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił zebranym uwagę, by pamiętali, że korzystając z własnych praw nie wolno naruszać praw i godności drugiego człowieka - kolegi, rodzica czy nauczyciela. Uczniowie otrzymali też materiały informacyjne na temat praw dziecka. Uczniowie SP nr 26 wręczyli Rzecznikowi Praw Dziecka plakietkę z tytułem "Przyjaciel Szkoły". Dalsza część pobytu w szkole upłynęła na zwiedzaniu pomieszczeń edukacyjnych - pracowni plastycznej i komputerowej, sal lekcyjnych i stołówki szkolnej.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził 9 listopada 2010 roku Społeczną Szkołę Podstawową nr 26 STO im. Jigoro Kone w Warszawie.