Skip to:

13 sierpnia 2008r. Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, w towarzystwie Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Wiesława Kołaka oraz wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie - Krystyny Górskiej, w ramach wizytacji placówek letniego wypoczynku dla dzieci we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, odwiedził Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii w Serocku.

Ośrodek jest placówką prowadzoną przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego przy współdziałaniu z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Integracyjne Centrum działa dla dzieci i młodzieży, które wymagają pomocy profilaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej.

Po serdecznym przywitaniu oraz prezentacji grup, uświetnionej artystycznymi talentami dzieci, Pan Marek Michalak udzielił odpowiedzi na wiele pytań kolonistów. Dzieci dowiedziały się, na czym polega praca Rzecznika Praw Dziecka oraz zostały zapewnione, że zawsze mogą liczyć na jego pomoc. Rzecznik spotkał się także z kadrą placówki w celu omówienia tematów z różnych obszarów życia kolonii.

13 sierpnia 2008r. Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, w towarzystwie Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Wiesława Kołaka oraz wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie - Krystyny Górskiej, w ramach wizytacji placówek letniego wypoczynku dla dzieci we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, odwiedził Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii w Serocku.