Skip to:

"Bartoszewski, bój się Boga! Co ty wyrabiasz?!” – to jedyna reprymenda, którą  Minister Władysław Bartoszewski dyscyplinował syna, ale nigdy nie uderzył własnego dziecka.  Jak sam przyznaje nigdy jako dziecko nie był bity i sam też nie stosował przemocy jako metody wychowawczej. „Nigdy nie dostałem nawet żadnego klapsa i nigdy nie dawałem klapsów swojemu synowi Władysławowi Teofilowi”

27 lutego br. Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego Władysław Bartoszewski został kolejnym Ambasadorem Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Dziecka pt. „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz Prawo”.