Skip to:

24 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Kuratorom Oświaty informacje z przeprowadzonych kontroli wypoczynku zimowego w 2011 roku wraz ze swoimi uwagami.

Rzecznik zwrócił uwagę na potrzebę bardziej wnikliwej weryfikacji zgłoszeń wypoczynku pod kątem warunków, zaproponowanych przez organizatorów - w zakresie niezbędnych wymagań podyktowanych przepisami prawa i oczekiwań uczestników wypoczynku. W opinii Marka Michalaka bardzo ważne jest również podjecie działań informacyjnych, mających na celu pogłębienie wiedzy przez organizatorów, kierowników i wychowawców z zakresu przepisów prawa, regulujących organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Kuratorów Oświaty

24 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Kuratorom Oświaty informacje z przeprowadzonych kontroli wypoczynku zimowego w 2011 roku wraz ze swoimi uwagami.