Skip to:

12 stycznia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wygłosił półtora godzinny wykład dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Rzecznik Praw Dziecka spotkał się ze studentami Wydziału Nauk Pedagogicznych na zaproszenie prof. Barbary Smolińskiej-Theiss. Marek Michalak mówił m.in. o podmiotowości dziecka i historii praw dziecka w Polsce, nawiązując przy tym do działalności oraz idei głoszonych przez Janusza Korczaka. My dorośli lubimy komunikować i przemawiać, a nie do końca potrafimy słuchać i rozmawiać z dziećmi - zwracał uwagę przyszłym pedagogom i wychowawcom oraz podkreślał ich szczególną rolę w kształtowaniu młodych ludzi. Zachęcał przy tym, by wykorzystać Rok Janusza Korczaka do jak najlepszego poznania dorobku Starego Doktora, a następnie korzystania z jego mądrości w codziennej pedagogicznej pracy. Marek Michalak odpowiadał również na pytania studentów, które dotyczyły m.in. kompetencji Rzecznika, problemu likwidacji szkół, a także indywidualnej pracy z uczniami w placówkach oświatowych.

12 stycznia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wygłosił półtora godzinny wykład dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.