Skip to:

26 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o wydanie rozporządzenia, określającego wymagania żywieniowe dzieci, z uwzględnieniem norm żywienia w żłobkach (klubach dziecięcych), przedszkolach i szkołach.

O konieczności podjęcia działań legislacyjnych w tej sprawie świadczą sygnały o nieprawidłowościach w żywieniu dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, docierające do Rzecznika Praw Dziecka, a także wyniki badań, przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Tymczasem odpowiednia dieta, szczególnie w okresie przedszkolnym i szkolnym, jest kluczowa dla prawidłowego rozwój fizycznego i umysłowego.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka realizacja i egzekwowanie prawidłowej diety dziecka będzie skuteczniejsze, gdy zostaną wprowadzone regulacje prawne w zakresie stosowania norm żywieniowych dla dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

26 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o wydanie rozporządzenia, określającego wymagania żywieniowe dzieci, z uwzględnieniem norm żywienia w żłobkach (klubach dziecięcych), przedszkolach i szkołach.