Skip to:

3 marca 2011 roku Marek Michalak wręczył Nagrody Honorowe Rzecznika Praw Dziecka przedstawicielom dwóch fundacji szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz dzieci i obronę ich praw. Nagrodę dla Fundacji Kidprotect.pl odebrał jej Prezes - Jakub Śpiewak, a w imieniu zespołu Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji Fundator i Prezes Zarządu Konrad Wojterkowski.

Fundacja Kidprotect.pl od 2002 roku zajmuje się przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości seksualnej wobec dzieci - i wszelkiej przemocy wobec najmłodszych oraz bezpieczeństwem dzieci w Internecie. We współpracy z Fundacją Kidprotect.pl Rzecznik Praw Dziecka organizował w 2010 roku m.in. kampanie społeczne "Stop pedofilom!" oraz "Mądrzy rodzice".

Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji zajmuje się problemami społecznymi takimi jak niepełnosprawność, komplikacje zdrowotne, wykluczenie społeczne czy przemoc wobec najsłabszych. Pomaga osobom potrzebującym pomocy trafić do instytucji i organizacji oferujących specjalistyczną pomoc w konkretnych sprawach. Fundacja KCK realizowała m.in. ogólnopolską kampanię na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Kocham. Nie biję" oraz jej kolejne odsłony: "Kocham. Reaguje", "Kocham. Nie krzyczę" i "Kocham. Mam czas".

Honorową Nagrodą Rzecznika Praw Dziecka, Marek Michalak wyróżnił wcześniej m.in. prof. Marię Łopatkową, prof. Jadwigę Bińczycką, dr Wandę Błeńską, Annę Dymną, Fundację Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", Fundację "Dzieci Niczyje", Komitet Ochrony Praw Dziecka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Redakcję miesięcznika dla dzieci i młodzieży "Płomyczek".

3 marca 2011 roku Marek Michalak wręczył Nagrody Honorowe Rzecznika Praw Dziecka przedstawicielom dwóch fundacji szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz dzieci i obronę ich praw. Nagrodę dla Fundacji Kidprotect.pl odebrał jej Prezes - Jakub Śpiewak, a w imieniu zespołu Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji Fundator i Prezes Zarządu Konrad Wojterkowski.