Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak udzielił 9 sierpnia 2010 roku wywiadu dla Telewizji Rossija. Dziennikarze pytali Rzecznika o obowiązującą od 1 sierpnia nowelę ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także organizację systemu ochrony dzieci przed przemocą w Polsce.

Kanał "Rosja" to jeden z dwóch ogólnorosyjskich państowych kanałów telewizyjnych, odbierany na 98% terytorium Rosji, a także w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak udzielił 9 sierpnia 2010 roku wywiadu dla Telewizji Rossija. Dziennikarze pytali Rzecznika o obowiązującą od 1 sierpnia nowelę ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także organizację systemu ochrony dzieci przed przemocą w Polsce.