Skip to:

3 listopada 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego z prośbą o poparcie inicjatywy wyposażenia Komitetu Praw Dziecka w mechanizm skargowy.

Na początku grudnia, w Genewie, powyższa propozycja będzie omawiana podczas obrad Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych ds. Protokołu Dodatkowego do Konwencji o Prawach Dziecka. Pomysł umożliwienia składania skarg indywidualnych, zbiorowych, międzypaństwowych przed Komitetem Praw Dziecka oraz wyposażenie go w procedurę dochodzeniową zaproponował w trakcie 10-tej sesji Rady Praw Człowieka Rzecznik Praw Dziecka. Koncepcja ta spotkała się też z przychylnością Zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Europy oraz przedstawiciela Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Zagranicznych

3 listopada 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego z prośbą o poparcie inicjatywy wyposażenia Komitetu Praw Dziecka w mechanizm skargowy.