Skip to:

4 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Do Rzecznika w dalszym ciągu wpływają sprawy, świadczące o nierozwiązanych problemach tego rodzaju lecznictwa.

Marek Michalak zwrócił uwagę na dwa aspekty zagadnienia, tj. brak wystarczającej liczby miejsc w oddziałach psychiatrii dla dzieci i młodzieży oraz zbyt niskie finansowanie placówek. Następstwem tego jest umieszczanie na jednym oddziale dzieci z bardzo różnymi problemami zdrowotnymi. Prowadzi to w konsekwencji do konfliktów rodziców dzieci z lekarzami, rezygnacji z leczenia oraz kształtowania się negatywnej opinii o leczeniu psychiatrycznym. Rzecznik Praw Dziecka poruszył w wystąpieniu także problem zbyt niskiego finansowania świadczeń z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Taka sytuacja powoduje realne zagrożenie dla funkcjonowania istniejących placówek.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

4 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Do Rzecznika w dalszym ciągu wpływają sprawy, świadczące o nierozwiązanych problemach tego rodzaju lecznictwa.