Skip to:

12 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas o pilne podjęcie działań przewidzianych w ustawie o umowach międzynarodowych w celu złożenia przez Polskę podpisu pod III Protokołem Fakultatywnym do Konwencji o Prawach Dziecka.

Inicjatywa wyposażenia Komitetu Praw Dziecka w mechanizm rozpoznawania skarg indywidualnych, zbiorowych i międzypaństwowych została zgłoszona przez polskiego Rzecznika Praw Dziecka w trakcie 10. sesji Rady Praw Człowieka w marcu 2009 roku. Przedstawione w dokumencie rozwiązania zwiększają gwarancje ochrony praw dziecka przed ich naruszeniami ze strony państwa. Złożenie przez Polskę podpisu pod III Protokołem Fakultatywnym do Konwencji o Prawach Dziecka, w czasie obchodzonego w Polsce Roku Janusza Korczaka podkreślałoby przywiązanie do głoszonych przez tego wybitnego Polaka idei i autentyczne dążenie do ich urzeczywistnienia - uważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

12 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas o pilne podjęcie działań przewidzianych w ustawie o umowach międzynarodowych w celu złożenia przez Polskę podpisu pod III Protokołem Fakultatywnym do Konwencji o Prawach Dziecka.