Skip to:

25 maja 2012 roku Marek Michalak spotkał się z Albertem Lichanowem, prezesem Rosyjskiej Fundacji Dziecięcej i dyrektorem Instytutu do Spraw Dzieci, a także autorem wydanej właśnie w Polsce - pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka - powieści dla młodzieży "Nikt".

Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji dzieci i młodzieży w Polsce i Rosji, w tym szczególnie problemów ochrony zdrowia najmłodszych. Fundacja prowadzona przez Alberta Lichanowa zajmuje się przede wszystkim pomocą dzieciom chorym na gruźlicę, prowadzi uzdrowiska i instytut badawczy. Dyskutowano również o obchodach Roku Janusza Korczaka w Polsce, a także planach realizacji takiej inicjatywy w Federacji Rosyjskiej. Albert Lichanow podziękował Rzecznikowi, że zgłosił propozycję uczczenia w taki sposób idei korczakowskich, a także wyraził uznanie dla rozmachu obchodów Roku Janusza Korczaka. Zadeklarował też gotowość przetłumaczenia na język rosyjski dzieł Starego Doktora, w tym m.in. wydanych z okazji 45-lecia Orderu Uśmiechu "Prawideł życia" i ich rozpowszechniania w Rosji. Zależy mi bardzo, żeby myśl korczakowska dotarła jak najdalej - mówił Marek Michalak. Janusz Korczak był prawdziwym przyjacielem dzieci - rozumiał je jak nikt inny w jego pokoleniu. Wciąż potrzebne jest przypominanie jego postaci, o czym świadczy pond 470 zgłoszonych wydarzeń korczakowskich, nie tylko w Polsce ale i na świecie - dodał Rzecznik. Na zakończenie spotkania Albert Lichanow zaprosił Marka Michalaka do udziału w uroczystościach z okazji 25-lecia Rosyjskiej Fundacji Dziecięcej, które 14 października tego roku odbędą się w Moskwie.

25 maja 2012 roku Marek Michalak spotkał się z Albertem Lichanowem, prezesem Rosyjskiej Fundacji Dziecięcej i dyrektorem Instytutu do Spraw Dzieci, a także autorem wydanej właśnie w Polsce - pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka - powieści dla młodzieży "Nikt".