Skip to:

8 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim biurze dr. Hasana A. Hasanova, Ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Polsce.

Ambasador przekazał na ręce Marka Michalaka zaproszenie do udziału oraz wygłoszenia referatu podczas X Międzynarodowej Konferencji Ombudsmanów "Promocja i ochrona praw człowieka w nagłych wypadkach: szanse i wyzwania", która w dniach 18-20 czerwca 2012 roku odbędzie się Baku. Konferencja organizowana jest z okazji obchodzonego 18 czerwca w Azerbejdżanie Narodowego Dnia Praw Człowieka, a także 10-tej rocznicy ustanowienia Komisarza Praw Człowieka Republiki Azerbejdżanu. Podczas spotkania dyskutowano również o możliwości współpracy polskiego Rzecznika Praw Dziecka z azerskimi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz najmłodszych. Ambasador zapoznał się z kompetencjami Rzecznika i organizacją jego biura, a także opowiadał o doświadczeniach z licznych spotkań z dziećmi i młodzieżą w Polsce.

8 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim biurze dr. Hasana A. Hasanova, Ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Polsce.