Skip to:

Propozycje zmian legislacyjnych w zakresie zabezpieczenia szeroko rozumianego dobra dzieci, były tematem spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Andrzejem Derą, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Podczas spotkania Marek Michalak ponownie wyraził potrzebę skuteczniejszego zabezpieczenia ochrony praw małoletnich w Kodeksie karnym. W ostatnim czasie Rzecznik zgłosił w tym zakresie wiele propozycji, które w kompleksowy sposób wskazują najpilniejsze problemy oraz możliwości ich rozwiązania. RPD zaapelował m.in. o zaostrzenie kar za popełnienie przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, określonego w  art. 156 Kodeksu karnego. Propozycja RPD zakłada nowy typ przestępstwa i karę – nie mniej niż 5 lat pozbawienia wolności dla przestępcy, który działa na szkodę małoletniego albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny albo gdy sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem. Podczas rozmowy z Andrzejem Derą Rzecznik zwrócił uwagę na potrzebę surowszych kar dla osób handlujących dziećmi oraz kwestię nieprzestrzegania orzeczenia sądu rodzinnego w przedmiocie kontaktów dziecka z rodzicami.

W Biurze Rzecznika Praw Dziecka dyskutowano także o problemach zaobserwowanych podczas postępowań toczących się na podstawie Konwencji haskiej dot. cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicą.

Podczas spotkania, Andrzej Dera podpisał deklarację kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka – REAGUJ.MASZ PRAWO, której głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.