Skip to:

27 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w spotkaniu Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anny Komorowskiej z dziećmi z placówki opiekuńczo-wychowawczej z Lubienia Kujawskiego, dziećmi ze świetlicy środowiskowej „Caritas” z Włocławka oraz  przedstawicielami Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.  W spotkaniu udział wzięła również Posłanka Domicela Kopaczewska.

Przed rozpoczęciem spotkania z dziećmi Marek Michalak i Anna Komorowska dyskutowali o obchodach 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka oraz sytuacji dzieci w Polsce.

Na spotkaniu, dzieci i przedstawiciele Koła Naukowego podziękowali Małżonce Prezydenta RP za ogromny wkład i zaangażowanie w upowszechnianie myśli Janusza Korczaka oraz objęcie swoim patronatem obchodów Roku Janusza Korczaka. 

Podczas dyskusji Rzecznik Praw Dziecka rozmawiał o wpływie Janusza Korczaka na powstanie najważniejszego dokumentu chroniącego prawa dzieci - Konwencji o Prawach Dziecka. Wskazał, że cała myśl pedagogiczno-filozoficzna podmiotowego traktowania dzieci i spuścizna po tym wybitnym pedagogu stanowiły zaczątek - dały podwalinę do późniejszego bezpośredniego „przelania” jego myśli na karty Konwencji, nazywanej często Konstytucją Praw Dziecka. Podkreślił, że Janusz Korczak oraz późniejszy wysiłek polskich naukowców, którzy zgłosili do Komisji Praw Człowieka ONZ projekt Konwencji, to największy -- nasz polski – wkład w kształtowanie systemu ochrony praw człowieka na świecie, a Konwencja to nasza duma narodowa.