Skip to:

20 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z podopiecznymi wołomińskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Jubileusz 20-lecia powstania wołomińskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym połączony z Balem Integracyjnym w ramach obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych był doskonałą okazją do spotkania, podziękowań, gratulacji i życzeń oraz wymiany doświadczeń w zakresie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnościami.

Marek Michalak podczas wystąpienia zwrócił szczególną uwagę na godność każdego człowieka, z której wynikają wszystkie prawa człowieka, w tym dziecka. Dziękując Stowarzyszeniu za wytrwałość, konsekwencję w działaniu i oddanie w pracy na rzecz dzieci, podkreślił ogromną rolę jaką pełnią organizacje pozarządowe, które zarówno wspierają same dzieci, jak i pomagają rodzicom najmłodszych z niepełnosprawnościami.

Zorganizowana w Parku im. Bohdana Wodiczki w Wołominie impreza skupiła rzeszę młodych ludzi z powiatu wołomińskiego. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele  władz samorządowych oraz zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe.