Skip to:

30 września br. z inicjatywy Ministra Spraw Zagranicznych i Rzecznika Praw Dziecka w gmachu Senatu RP spotkali się przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną praw dziecka z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bałkanów Zachodnich i Turcji. Podczas seminarium "System ochrony praw dziecka" Marek Michalak przedstawił polski model instytucji Rzecznika Praw Dziecka oraz dorobek w prawodawstwie i praktyce w dziedzinie ochrony praw dziecka. - Dziękuję Państwu za podzielenie się swoimi dobrymi praktykami, doświadczeniami, ale i bolączkami. Od tego są instytucje ombudsmenów, by upominać się o prawa dzieci. Nie trzeba byłoby uchwalać Konwencji o Prawach Dziecka, gdyby wystarczyła Konwencja Praw Człowieka - mówił Rzecznik, podsumowując debatę i podkreślając, jaką wartością jest niezależna, wyspecjalizowana instytucja RPD z dużymi możliwościami działania, by jeszcze lepiej chronić prawa najmłodszych w każdym kraju na świecie. - Z ogromną satysfakcją odnotowuję, że to się w Polsce udało, choć nie od razu. Dopiero rok 2008 przyniósł Rzecznikowi konkretne możliwości działania – Marek Michalak przypomniał nowelizację ustawy o RPD, znacznie zwiększającą kompetencje urzędu.

W 2012 roku, podczas swojego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, Polska zainaugurowała projekt stworzenia sieci ekspertów w dziedzinie rządów prawa i praw podstawowych, która ma służyć państwom aspirującym do wejścia do UE w wypełnianiu acquis communautaire. – Dzisiejsze seminarium stanowi kolejną polską inicjatywę wymiany doświadczeń i doskonalenia przepisów oraz praktycznego ich zastosowania w dziedzinie praw człowieka – podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji Artur Nowak-Far podczas seminarium poświęconego ochronie praw dziecka w Warszawie. Swoimi doświadczeniami w powyższym wymiarze podzielili się przedstawiciele odpowiednich instytucji z Czech, Słowacji i Węgier. Ponadto omówiono największe wyzwania państw Europy Południowo-Wschodniej w zakresie ochrony praw dziecka.

W ramach dwudniowego programu seminarium delegaci mieli okazję zapoznać się dobrymi praktykami w zakresie ochrony prawa dziecka do zdrowia i opieki zdrowotnej. Posłużyła temu wizyta w Klinice "Budzik" prowadzonej przez Fundację Akogo? Ewy Błaszczyk. W drugim dniu wizyty studyjnej, tj. 1 października, zagraniczni goście odwiedzili Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle na terenie gminy Lesznowola, gdzie zapoznali się z polskim systemem edukacyjnym, innowacyjnymi metodami pracy oraz praktyczną realizacją prawa dziecka do edukacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych o seminarium "System ochrony praw dziecka"