Skip to:

27 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w Białymstoku z harcerzami Chorągwi Białostockiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Rozmawiano m.in. o wychowywaniu dzieci i młodzieży, problemie przemocy w szkole, a także na temat dylematów młodych instruktorów. Na zakończenie spotkania Marek Michalak wręczył instruktorom wydawnictwo "Mam szczerą wolę" - przygotowane przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Główną Kwaterę ZHP - zawierające m.in. scenariusze zajęć o prawach dziecka.

27 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w Białymstoku z harcerzami Chorągwi Białostockiej Związku Harcerstwa Polskiego.