Skip to:

13 kwietnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z grupą studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i maturzystami. Młodzi ludzie byli zainteresowani zasadami funkcjonowania instytucji oraz stanem przestrzegania praw dziecka w Polsce. Nie zabrakło także wymiany poglądów na temat współczesnej szkoły i filozofii Janusza Korczaka.
 
10 studentów UW i 5 maturzystów przybyło na spotkanie z RPD pod opieką Beaty Baron, która na Wydziale Pedagogicznym prowadzi zajęcia dotyczące praw dziecka w Polsce i za granicą. Goście pytali Marka Michalaka o stan przestrzegania praw dziecka w ujęciu historycznym i współczesnym, kompetencje urzędu oraz charakter podejmowanych spraw indywidualnych i systemowych.
Rzecznik przedstawił w zarysie najważniejsze aspekty ochrony praw dziecka w Polsce oraz opowiedział o tym jak działa Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Mówił także m.in. o realizacji prawa dziecka do edukacji czy wychowania bez przemocy.
- W wychowywaniu nie ma skrótów. Pierwszym wychowawcą jest rodzic, a następnym nauczyciel. Ten, kto pracuje z dzieckiem tylko zakazami i nakazami, przegra – mówił Marek Michalak, podkreślając, że w szkole dotyczy to choćby korzystania z telefonów komórkowych, a kwestie te powinny być uregulowane w drodze wspólnej decyzji i uczniów i nauczycieli.
Podczas spotkania nie zabrakło odniesień do prawodzieckowej filozofii Janusza Korczaka oraz heroicznej postawy Ireny Sendlerowej, której rok – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – właśnie obchodzimy.
Na zakończenie spotkania wszyscy goście Rzecznika otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące praw dziecka.