Skip to:

25 kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na spotkaniu z Minister Edukacji Narodowej Joanną Kluzik-Rostkowską przedstawił propozycje systemowych rozwiązań, polegających na wprowadzeniu systematycznego badania jakości pracy placówek opiekujących się dziećmi, by zagwarantować dzieciom najwyższe standardy opieki oraz możliwość wszechstronnego rozwoju i bezpieczeństwa.

Jednym z kluczowych kryteriów oceny jakości, zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, jest udział wolontariuszy w pracy placówki, stanowiący ważny czynnik kontroli społecznej. W ocenie Rzecznika zbyt często w tych placówkach dochodzi do nieprawidłowości. Minister Edukacji podzieliła zdanie RPD i pozytywnie odniosła się do propozycji Rzecznika, by nadzorowane przez MEN placówki podlegały znacznie wnikliwszej kontroli społecznej dzięki tzw. certyfikatom jakości pracy placówki.

Joanna Kluzik-Rostkowska poprosiła również Rzecznika o przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich kuratorów oświaty, w zakresie czynności kontrolnych jakie powinni podejmować kuratorzy badając przestrzeganie praw dziecka w placówkach. Współpracę w kwestii certyfikacji i polepszenia jakości sprawowanego nadzoru zadeklarował także Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.