Skip to:

14 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Sprawiedliwości Borysem Budką, w celu omówienia najistotniejszych kwestii dotyczących polepszenia ochrony praw dziecka w Polsce.

Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka przekazał Ministrowi Sprawiedliwości Informację o Działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2014 rok oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce.

Wśród tematów poruszonych w rozmowie pojawiły się m.in. kwestie dotyczące umieszczania małych dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej; odbierania polskim rodzinom dzieci w innych krajach, w szczególności w Norwegii; konieczność uregulowania tzw. adopcji ze wskazaniem; konieczności zagwarantowania dziecku prawa do obojga rodziców, w tym porównywalnych kontaktów z każdym z rodziców w sytuacji ich rozstania; konieczności rozwiązania problemu dotyczącego tzw. porwań rodzicielskich; propozycji przywrócenia skargi kasacyjnej od postanowień wydawanych w trybie Konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka za granicę oraz poruszono zagadnienia dotyczące edukacji prawnej w szkołach.

Ustalono również, że spotkania Rzecznika Praw Dziecka z Ministrem Sprawiedliwości w celu analizy spraw dotyczących ochrony praw dzieci będą cykliczne. Minister Borys Budka przyjął zaproszenie na spotkanie z członkami powołanej przy Rzeczniku Praw Dziecka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego.