Skip to:

Współczesne prawa dziecka w pigułce – tak w dużym uproszczeniu można streścić temat prawie dwugodzinnego spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z przedstawicielami Stalowowolskiego Koła Naukowego Studentów Prawa.

Goście ze Stalowej Woli (15 osób) na co dzień studiują na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i aktywnie działają w Kole Naukowym Studentów Prawa. Opiekunem grupy jest dr Damian Gil, który organizując spotkanie podkreślił, że przyszli prawnicy powinni być uwrażliwieni na potrzeby i prawa dzieci.

Studenci przyjechali na spotkanie z Markiem Michalakiem z myślą poznania idei oraz zasad funkcjonowania urzędu RPD oraz zapoznania się z uwagami dotyczącymi stanu przestrzegania praw dziecka w Polsce. Wypowiedzi RPD na bieżąco determinowały liczne pytania. Młodzi prawnicy byli żywo zainteresowani: uprawnieniami kontrolnymi Rzecznika (pytali, czy może nakładać sankcję na inne instytucje), inicjatywami skutkującymi zmianą przepisów prawa (m.in. całkowity zakaz bicia dzieci, prawo dziecka do obojga rodziców, adopcja ze wskazaniem), opinią na temat reformy systemu oświaty, prawami dziecka w przestrzeni publicznej, szczególnie w mediach i internecie, procesem usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej i realizacją prawa dziecka do opieki zdrowotnej. Nie zabrakło także dyskusji o granicach odpowiedzialności rodziców oraz współczesnym modelu wychowania.

Spotkanie zakończyła sesja zdjęciowa oraz przekazanie studentom pamiątkowych materiałów, które uzupełniają wiedzę o realizacji praw dziecka w Polsce.