Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł 21 marca 2011 roku w swoim Biurze laureatów I Mazowieckiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży "e-Gazetka naszych marzeń".

Marek Michalak pogratulował obecnym na spotkaniu udziału w konkursie. Wspomniał o tym, że każdy ma prawo do odnoszenia sukcesów, ale osiąganie ich i bycie zauważonym przez innych możliwe jest tylko dzięki ciężkiej pracy. Rzecznik podziękował też organizatorom konkursu za stworzenie młodym miejsca do wyrażania własnego zdania. Przypomniał również, że 21 lat obowiązywania Konwencji o Prawach Dziecka zmieniło bardzo wiele w tym obszarze: Dorośli liczą się w tej chwili i wsłuchują w głos dzieci, czego dobitnym przykładem są samorządy uczniowskie, które nie służą jedynie do pomocy przy organizacji szkolnych zabaw czy zmiany ściennej gazetki - podkreślił Marek Michalak. Laureaci konkursu mieli wiele pytań do Rzecznika, m.in. o jego pracę, organizację Biura, a także sposób wyboru i kwalifikacje wymagane od kandydata na ten urząd.

W spotkaniu z Rzecznikiem wzięła udział blisko 50-osobowa grupa uczniów ze szkół wiejskich i placówek funkcjonujących w małych miejscowościach na Mazowszu, którzy przygotowali najlepsze internetowe gazety o swoim środowisku - rodzinie, domu czy najbliższej okolicy. Obecni byli również przedstawiciele patronów honorowych konkursu - Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anny Streżyńskiej.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł 21 marca 2011 roku w swoim Biurze laureatów I Mazowieckiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży "e-Gazetka naszych marzeń".