Skip to:

16 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Grudziądzkiego. W spotkaniu uczestniczyli również Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł, Starosta Grudziądzki Marek Szczepanowski oraz młodzież i wychowawcy z regionu.

Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną nawiązującą do myśli Starego Doktora i wzięli udział w warsztatach kompetencji społecznej. Podczas spotkania z Markiem Michalakiem uczniowie interesowali się m.in. jego pracą, kompetencjami Rzecznika w porównaniu z tego typu instytucjami w innych państwach. Dopytywali także o rodzaje spraw, jakie kierowane są do Rzecznika.

Każdy list przysyłany do Rzecznika trafia na moje biurko, po czym sam decyduję, który z pracowników mojego Biura będzie zajmował się daną sprawą - wyjaśniał Marek Michalak. Listy od dzieci rozpatrywane są w pierwszej kolejności, otrzymują tzw. specjalny priorytet - podkreślał. Jak tłumaczył Rzecznik, najwięcej najtrudniejszych spraw kierowanych do jego Biura dotyczy sytuacji rodzinnych, szczególnie okołorozwodowych. Odpowiadając na liczne pytania dzieci i młodzieży, Rzecznik wyjaśnił na czym polega idea praw człowieka, w tym praw dziecka, jak należy interweniować, kiedy są one łamane, na co zwracać uwagę w zapisach statutów szkolnych, czym różnią się prawa dziecka od przywilejów, jakie sankcje są zgodne z prawami człowieka, na czym polega szacunek dla mechanizmów demokracji, itp. Na zakończenie Marek Michalak przekazał uczniom materiały o prawach dziecka i zachęcił do śledzenia oficjalnej strony internetowej Roku Janusza Korczaka www.2012korczak.pl i strony obchodów w mediach społecznościowych.