Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 17 kwietnia 2012 roku z młodzieżą w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Jan Szopiński, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego dr Jan Orgelbrand, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Iwona Waszkiewicz, sędzia Anna Maria Wesołowska, prof. Barbara Smolińska-Theiss oraz Jakub Śpiewak z Fundacji Kidprotect.pl.

Marek Michalak oraz towarzyszący mu goście rozmawiali z uczniami XV Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół. Rzecznik mówił m.in. o realizacji idei korczakowskich, zadaniach i kompetencjach pełnionego urzędu, a także o przestrzeganiu praw dziecka w Polsce i innych państwach. Młodzi ludzie pytali również, w jaki sposób przepisy określają ich możliwość wyrażania własnego zdania.

Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy tworzą dwie szkoły ponadgimnazjalne - XV LO i XX LO Mistrzostwa Sportowego - oraz dwa gimnazja. Placówka dysponuje trzydziestoma bogato wyposażonymi salami lekcyjnymi, basenem i boiskami sportowymi. Uczęszcza do niej ponad 600 uczniów, z których część w klasach sportowych trenuje przede wszystkim taekwondo i pływanie.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 17 kwietnia 2012 roku z młodzieżą w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Jan Szopiński, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego dr Jan Orgelbrand, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Iwona Waszkiewicz, sędzia Anna Maria Wesołowska, prof. Barbara Smolińska-Theiss oraz Jakub Śpiewak z Fundacji Kidprotect.pl.