Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 13 września 2010 roku z uczniami szczecińskich szkół - Gimnazjum nr 12 oraz Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II.

Podczas spotkań z młodzieżą Marek Michalak mówił o historii praw dziecka i ogromnych zasługach Polaków na rzecz uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Rzecznik opowiedział też na czym polega jego praca oraz jakimi narzędziami - w staraniach o poprawę losu najmłodszych - dysponuje. Odpowiadając na liczne pytania uczniów wyjaśniał na czym polega różnica między prawami a obowiązkami, a także podkreślał znaczenie odpowiedzialności, która spoczywa na każdym człowieka. Podczas osobnego spotkania z gronem pedagogicznym Marek Michalak dużo uwagi poświęcił kwestii przestrzegania praw dziecka i reagowania w sytuacji ich naruszania. Na zakończenie Rzecznik przekazał na ręce przewodniczących samorządu szkolnego pakiet materiałów informacyjnych na temat praw dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 13 września 2010 roku z uczniami szczecińskich szkół - Gimnazjum nr 12 oraz Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II.