Skip to:

Dzieci jako szczególna kategoria pacjentów, sytuacja zdrowotna polskich dzieci, stomatologia dziecięca, psychiatria, dostępność do lekarzy specjalistów i leczenie sanatoryjne to główne tematy rozmowy Rzecznika Praw Dziecka z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Marek Michalak i p.o. prezes NFZ Marcin Pakulski podczas spotkania 4 lutego 2014 roku dyskutowali o skuteczniejszym leczeniu i lepszym zabezpieczeniu zdrowotnym najmłodszych obywateli naszego kraju.

W ostatnich tygodniach interwencja Rzecznika Praw Dziecka z grudnia 2013 roku przyniosła pozytywne rozwiązanie ws. wdrażania programu lekowego, mającego na celu leczenie dzieci z nadmiarem żelaza w organizmie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zadecydował o powołaniu Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nadmiarów Żelaza w Organizmie. Program wymaga obecnie monitorowania przebiegu działań i ich efektów

2014_02_04_nfz.jpg