Skip to:

22 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk uczestniczył w posiedzeniu Komitetu. Podczas spotkania Marek Michalak przedstawił referat pt. „Kluczowe obszary działalności Rzecznika Praw Dziecka w latach 2008-2018”, w której podzielił się z profesorami i młodymi uczonymi problemami, z jakimi przez minioną dekadę mierzył się jako Rzecznik Praw Dziecka.

Spotkanie w Pałacu Kultury i Nauki było nie tylko okazją do wymiany poglądów nt. wychowania młodego pokolenia, promowania praw dziecka i przyjrzenia się bliżej dorobkowi Janusza Korczaka, ale także do uhonorowania Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka to odznaczenie ustanowione 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP, które jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka. Odznaka może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Relacja na blogu prof. Bogusława Śliwerskiego: http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/