Skip to:

15 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Susanne Drakborg, przedstawicielką szwedzkiej fundacji World Childhood Foundation oraz Renatą Szredzińską z Fundacji Dzieci Niczyje. Rozmowa dotyczyły problemów ochrony praw dzieci w Polsce oraz uprawnień Rzecznik Praw Dziecka.

Gość ze Szwecji interesowała się sytuacją dzieci w kraju, a szczególnie problemem przemocy. Susanne Drakborg chciała również zapoznać się z kompetencjami i działaniami Rzecznika Praw Dziecka w Polsce. Marek Michalak wskazał podczas rozmowy najważniejsze problemy, z jakimi borykają się polskie dzieci, m.in. przemoc psychiczną, której doświadczają w sytuacjach okołorozwodowych. Rzecznik mówił również, że do jego Biura wpływają zgłoszenia dotyczące przemocy stosowanej w szkołach przez nauczycieli wobec uczniów. Podczas spotkania dyskutowano o zapisach polskiej ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, która daje większe możliwości podejmowania działań wobec najmłodszych. Dokument ten został przetłumaczony już na pięć języków i stanowi wzór dla innych państw budujących ten urząd.

Fundacja World Childchood Foundation została założona przez Królową Szwecji Sylwię. Zajmuje się głównie finansowaniem programów na rzecz dzieci. Swoje przedstawicielstwa ma w Sao Paulo i Berlinie. W Polsce finansuje program realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Miasto st. Warszawa - "Dobry Rodzic - Dobry Start".

15 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Susanne Drakborg, przedstawicielką szwedzkiej fundacji World Childhood Foundation oraz Renatą Szredzińską z Fundacji Dzieci Niczyje. Rozmowa dotyczyły problemów ochrony praw dzieci w Polsce oraz uprawnień Rzecznik Praw Dziecka.