Skip to:

Hilal Elver, specjalna sprawozdawczyni Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. prawa do wyżywienia była gościem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Hilal Elver odwiedza polskie instytucje w celu zebrania informacji na temat stanu przestrzegania prawa do wyżywienia. Podczas spotkania z Markiem Michalakiem Hilal Elver z zainteresowaniem słuchała o zmianach w zakresie żywienia jakie wprowadzono w polskim systemie oświaty. Przypomnijmy, od 1 września 2016 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ze polskich szkół zniknęło śmieciowe jedzenie, a stołówki wprowadziły standardy żywienia zalecane przez Instytut Żywności.

- W USA nie będzie to możliwe jeszcze długo. Lobby przemysłu żywnościowego jest zbyt silne – podkreślała, potwierdzając jednocześnie, że Stany Zjednoczone zmagają się z ogromnym problemem otyłości i nadwagi.

Hilal Lever pytała również o regulacje prawne rynku reklamy, w kontekście reklamy niezdrowych produktów kierowanej do dzieci. Przedmiotem rozmowy były również: żywienie w pieczy zastępczej i rodzinnej, dożywianie w szkołach oraz promocja zdrowej żywności dla małych dzieci. W rozmowie poruszono również pozażywieniowe aspekty ochrony praw dziecka w Polsce.  

Spostrzeżenia i zalecenia specjalnej sprawozdawczyni Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. prawa do wyżywienia zostaną ujęte w sprawozdaniu końcowym, które zostanie przedstawione Radzie Praw Człowieka ONZ w marcu 2017 r.