Skip to:

5 października 2011 roku Marek Michalak uczestniczył w inauguracji II edycji konkursu integracyjnego "Z taktem i uśmiechem", skierowanego do uczniów z województwa śląskiego. Spotkanie odbyło się w Dziale Integracyjno-Biblioterapeutycznym Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Ideą konkursu, organizowanego przez Posła na Sejm RP Marka Plurę, Parlamentarny Zespół Do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Bibliotekę Śląską pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, jest propagowanie właściwych relacji z osobami niepełnosprawnymi, szerzenie wiedzy o tym, jak wygląda ich życie codzienne, a także w jaki sposób można skutecznie wspierać takie osoby.

Obecni podczas inauguracji uczniowie śląskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych i średnich mogli zapoznać się ze zbiorami specjalnymi i urządzeniami wspierającymi czytelnictwo osób niewidomych, wzięli także udział w zajęciach na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w życiu codziennym.

W pierwszej edycji konkursu wzięło udział 41 szkół z regionu.

5 października 2011 roku Marek Michalak uczestniczył w inauguracji II edycji konkursu integracyjnego "Z taktem i uśmiechem", skierowanego do uczniów z województwa śląskiego. Spotkanie odbyło się w Dziale Integracyjno-Biblioterapeutycznym Biblioteki Śląskiej w Katowicach.