Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 6 lipca 2011 roku ze Zbigniewem Włodkowskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy młodzieżowych ośrodków wychowawczych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi; sytuacji uczniów z niepełnosprawnością, w tym kwestii dowożenia ich do szkół na terenach wiejskich oraz bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 6 lipca 2011 roku ze Zbigniewem Włodkowskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy młodzieżowych ośrodków wychowawczych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi; sytuacji uczniów z niepełnosprawnością, w tym kwestii dowożenia ich do szkół na terenach wiejskich oraz bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.