Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 8 marca 2011 roku z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakubem Szulcem.

Podczas rozmowy poruszono następujące zagadnienia:
1) wyposażenie szpitali zajmujących się pomocą dzieciom z rozległymi zmianami o typie malformacji i naczyniaków w niezbędną do skutecznego leczenia aparaturę, tj. lasery pulsacyjno - barwnikowe. Rzecznik wnioskuje o pilny zakup dwóch takich urządzeń;
2) ograniczenie dostępu do sanatoriów i uzdrowisk dla dzieci. Zamiar likwidacji wielu takich placówek budzi głębokie zaniepokojenie Rzecznika, ponieważ leczenie uzdrowiskowe jest skuteczną i stosunkowo tanią formą profilaktyki zdrowotnej;
3) dostępność do informacji o stanie zdrowia małych pacjentów dla nauczycieli pracujących w szkołach przyszpitalnych.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 8 marca 2011 roku z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakubem Szulcem.