Skip to:

21 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem XLIV Zlotu Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku, który odbywa się w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce koło Chojnic.

Podczas spotkania z Rzecznikiem harcerze ze Żnina i Nakła opowiadali o swoich wrażeniach ze Zlotu oraz o codziennym harcerskim życiu, zaprezentowali też fotografie z wycieczek m.in. do Krakowa. Wspominano druhnę Marię Łyczko - założycielkę powstałego w 1958 roku Nieprzetartego Szlaku. To w dużej mierze dzięki niej harcerstwo znalazło nowy obszar działania. Objęło swym działaniem dzieci i młodzież wyłączone wcześniej z normalnego życia w społeczeństwie, izolowane poprzez swoją chorobę, niepełnosprawność lub niemożność dostosowania się do norm społecznych.

Celem nadrzędnym pracy wychowawczej w drużynach NS jest przygotowanie dzieci do życia w środowisku, obudzenie w nich poczucia własnej wartości i przydatności społecznej. Nauczenie ich otwartości, przełamywania lęków i poprawianie sprawności fizycznej. Wyprowadzenie z zakładów zamkniętych na ulice i na biwaki, na wycieczki, obozy i zloty. Zetknięcie z normalnym życiem, z rówieśnikami. Wszak w mundurach harcerskich wszystkie dzieci wyglądają podobnie. Drużyny NS stały się integralną częścią obozów harcerskich, zlotów i biwaków.

Na zakończenie wizyty w Funce harcerze zwrócili się do Rzecznika Praw Dziecka o objęcie honorowym patronatem kolejnego Zlotu Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku, który odbędzie się w roku 2011, na co Marek Michalak wyraził zgodę.

21 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem XLIV Zlotu Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku, który odbywa się w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce koło Chojnic.