Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 30 października br. z Prezydentem m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz - Waltz w sprawie możliwości pozyskania z zasobów miejskich lokalu na nową siedzibę Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Znowelizowana Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, która czeka obecnie na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rozszerza istotnie zadania i kompetencje Rzecznika. W siedzibie, w której Biuro Rzecznika mieści się od listopada 2000 roku, nie ma możliwości poprawy warunków lokalowych i infrastrukturalnych, niezbędnych do skutecznego realizowania zwiększonych obowiązków.

Marek Michalak liczy, że zmiana siedziby umożliwi łatwiejszy dostęp do Rzecznika wszystkich osób potrzebujących jego pomocy i wsparcia.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 30 października br. z Prezydentem m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz - Waltz w sprawie możliwości pozyskania z zasobów miejskich lokalu na nową siedzibę Biura Rzecznika Praw Dziecka.