Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka odwiedził 21 lutego 2012 roku Dom im. Janusza Korczaka, regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Gdańsku. Markowi Michalakowi towarzyszyła Pomorska Wicekurator Oświaty Elżbieta Wasilenko i Dorota Zawadzka, społeczny doradca Rzecznika.

Gdańska placówka przeznaczona jest dla dzieci wymagających specjalistycznej opieki w wieku od urodzenia do 12 roku życia, pozbawionych opieki rodziców. Zapewnia maluchom całodobową opiekę, zaspakaja potrzeby w zakresie rozwoju psychoruchowego, zabezpiecza specyficzne potrzeby dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych poprzez specjalistyczne leczenie, wczesną interwencję i wieloprofilowe wspomagania rozwoju oraz rehabilitację. W chwili obecnej pod opieką pracowników ośrodka przebywa 36 dzieci. Na przestrzeni ostatnich 6 lat ponad 300 wychowanków znalazło nowe rodziny zastępcze bądź trafiło do adopcji. Podopieczni Domu im. Janusza Korczaka przygotowali program artystyczny na konferencję Rzecznika Praw Dziecka "O wolnościach dziecka", która odbyła się w Gdańsku.

Rzecznik Praw Dziecka odwiedził 21 lutego 2012 roku Dom im. Janusza Korczaka, regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Gdańsku. Markowi Michalakowi towarzyszyła Pomorska Wicekurator Oświaty Elżbieta Wasilenko i Dorota Zawadzka, społeczny doradca Rzecznika.