Skip to:

11 grudnia 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył wizytę w Ministerstwie Zdrowia, gdzie spotkał się z Wiceministrem Zdrowia - Mariolą Dwornikowską. W rozmowie poruszono wiele tematów dot. profilaktyki i ochrony zdrowia dzieci, m.in. medycyny szkolnej, hemofilii, chorób onkologicznych, epidemii wszawicy.

Rzecznik przedstawił informacje, jakie przekazali mu rodzice chorych dzieci, skupieni w organizacjach pozarządowych, z którymi spotkał się 10.12.2008 r. Pytał także o sposób rozwiązywania problemów, jakie zgłaszał w Wystąpieniach generalnych, wystosowanych do Ministra Zdrowia. Na ręce Ministra Zdrowia Ewy Kopacz, Rzecznik złożył wyrazy wdzięczności za zrozumienie potrzeb dzieci niskorosłych i wpisanie ich preparatu na listę leków refundowanych, o co wnioskował wcześniej dwukrotnie.

11 grudnia 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył wizytę w Ministerstwie Zdrowia, gdzie spotkał się z Wiceministrem Zdrowia - Mariolą Dwornikowską. W rozmowie poruszono wiele tematów dot. profilaktyki i ochrony zdrowia dzieci, m.in. medycyny szkolnej, hemofilii, chorób onkologicznych, epidemii wszawicy.