Skip to:

W poniedziałek 22 sierpnia 2011 roku Marek Michalak odwiedził Szczecinek, 40 tys. miasto na Pomorzu Zachodnim. Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z Parlamentarzystami - Posłem na Sejm RP Wiesławem Suchowiejko i Senatorem Piotrem Zientarskim - oraz władzami miasta i powiatu, nauczycielami miejscowych szkół, a także odwiedził tutejsze placówki oświatowe i wychowawcze.

Rzecznik Praw Dziecka był gościem dzieci z Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego. Rozmawiał też z nauczycielami, uczącymi na co dzień w szczecineckich podstawówkach i gimnazjach, których poinformował o swojej inicjatywie ogłoszenia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

Marek Michalak odwiedził oddział pediatryczny Szpitala Powiatowego, który jest już od kilku lat własnością powiatu i miasta. Stworzono tutaj bardzo dobre warunki opieki nad chorymi dziećmi. Zapoznał się z planami jego dalszej rozbudowy. Rzecznik spotkał się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i rodzinami zastępczymi, a następnie odwiedził szczecinecki Dom Dziecka.

W poniedziałek 22 sierpnia 2011 roku Marek Michalak odwiedził Szczecinek, 40 tys. miasto na Pomorzu Zachodnim. Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z Parlamentarzystami - Posłem na Sejm RP Wiesławem Suchowiejko i Senatorem Piotrem Zientarskim - oraz władzami miasta i powiatu, nauczycielami miejscowych szkół, a także odwiedził tutejsze placówki oświatowe i wychowawcze.