Skip to:

W tym roku przypada 25. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka – to doskonały pretekst, by szerzej rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o ich prawach, dlatego też Rzecznik zaplanował na 2014 rok szereg spotkań z najmłodszymi obywatelami w różnych miejscowościach w naszym kraju. Pierwsze z takich wyjazdowych spotkań odbyły się na terenie powiatu radomskiego i szydłowieckiego w dniach 27-29 stycznia 2014 roku.

W poniedziałek (27 stycznia) Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził uczniów Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Młodzież wskazywała najważniejsze dla nich z przysługujących dzieciom praw, pytała Rzecznika o prowadzone sprawy, misję urzędu, listy od dzieci i sprawy rówieśników. Rzecznik przypomniał o znaczeniu poszczególnych praw i podkreślił, że obowiązki to osobna kategoria, którą nabywamy z wiekiem. – Jeśli nawet ktoś nie wykonuje swoich obowiązków, nie można go pozbawiać praw. Kara nie może w żaden sposób zagrażać jego prawom – zaznaczył Rzecznik. Zaapelował do młodzieży o wrażliwość, otwartość na drugiego człowieka i gotowość reagowania zawsze w sytuacji gdy najmłodszym dzieje się krzywda.

Następnie Rzecznik spotkał się z uczniami Zespołu Szkół w Rzeczniowie, gdzie omówił z dziećmi i młodzieżą poszczególne przysługujące im prawa, historię Konwencji o prawach dziecka, a także bieżące tematy, które interesowały najmłodszych. – Dorośli często, niestety, wolą do Was przemawiać niż z Wami rozmawiać, bo to jest łatwiejsze, ale musimy być bardziej uważni, słuchać, co macie nam do powiedzenia i brać pod uwagę wasze zdanie – mówił Marek Michalak.

Poniedziałkowe popołudnie Rzecznik spędził z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka, którzy na to spotkanie przygotowali bardzo ciekawe przedstawienie profilaktyczne. – Na co dzień tak jest, że dobro walczy ze złem. Ważne, żebyśmy - gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji – szukali kogoś, komu możemy zaufać, kto udzieli nam wsparcia – przekonywał Rzecznik, odnosząc się do spektaklu o uzależnieniach i pułapkach, jakie w dzisiejszym świecie czyhają na młodych ludzi.

Wtorek, 28 stycznia, rozpoczął się spotkaniem z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu, którzy zaprezentowali na scenie swoje zdolności teatralne, a podczas rozmów z Rzecznikiem pokazali, że doskonale znają swoje prawa i interesują się sytuacją dzieci w Polsce. Następnie m.in. o przeciwdziałaniu przemocy wobec najmłodszych debatowali licealiści i studenci zgromadzeni w radomskiej Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Policji, pracownicy socjalni, wykładowcy i praktycy na co dzień zajmujący się ochroną i przestrzeganiem praw dziecka. Rzecznik Praw Dziecka spotkał się również ze społecznością małej szkoły podstawowej w Krogulczy Suchej, którą obecnie prowadzi stowarzyszenie rodziców.

29 stycznia Marek Michalak odwiedził Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży, gdzie z młodzieżą rozmawiał o prawach dziecka i stopniu ich przestrzegania w Polsce. – Trzeba znać te prawa, ale trzeba je też rozumieć. Jeśli nieumiejętnie z nich korzystamy, możemy się konfliktować, powodować chaos. Powinniśmy zawsze pamiętać, że oczekując od innych, musimy także dać coś od siebie – podkreślał Rzecznik.

Następnie Marek Michalak spotkał się w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu z przedstawicielami władz, pomocy społecznej i dyrektorami szkół, z którymi rozmawiał o pracy na rzecz pomocy dzieciom i wspieraniu rodziny. Rzecznik odwiedził także Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, gdzie spotkał się z nauczycielami i rodzicami dzieci objętych pomocą ośrodka.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H.Sienkiewicza w Szydłowcu pytali Rzecznika m.in. o przeciwdziałanie przemocy wobec najmłodszych, kary za maltretowanie dzieci, system adopcyjny, zasady funkcjonowania rodzin zastępczych i sposoby rozwiązywania problemów dzieci. Mali wychowankowie szydłowieckiego Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi przygotowali występ artystyczny, opowiadali o prawach dziecka i ulubionych zajęciach przedszkolnych.

Na zakończenie trzydniowej wizyty w Radomiu Rzecznik odwiedził Szpital Specjalistyczny im. Tytusa Chałubińskiego, gdzie spotkał się z dziećmi przebywającymi na oddziale i lekarzami opiekującymi się młodymi pacjentami. Rozmowa dotyczyła stanu pediatrii w Polsce, diagnostyki, lecznictwa otwartego oraz interwencji pogotowia i kontaktowania poszczególnych zabiegów przez Narodowy Fundusz Zdrowia.