Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił 20 października do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera w związku z przypadkami zatrzymywania nieletnich w policyjnych izbach dziecka na okres dłuższy, niż przewidują to przepisy prawa.

Marek Michalak podkreślił, że - stosownie do art. 40 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich - nie mogą oni być w policyjnej izbie dziecka zatrzymani na dłużej, niż 72 godziny.

Wydanie postanowienia sądowego o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich może - w opinii Rzecznika - uprawniać do przedłużenia zatrzymania ponad 72 godziny, jednakże tylko na czas niezbędny do przekazania nieletniego do tej placówki. Przekroczenie tego okresu - np. z powodu braku miejsc w ośrodku lub braku możliwości transportu - jest sprzeczne z treścią postanowienia o zastosowaniu środka tymczasowego i stanowi naruszenie zarówno przepisów ustawy, jak i praw zatrzymanej osoby.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił 20 października do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera w związku z przypadkami zatrzymywania nieletnich w policyjnych izbach dziecka na okres dłuższy, niż przewidują to przepisy prawa.