Skip to:

23 listopada 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza o pilne wyjaśnienie problemu finansowania Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.

Marek Michalak z zaniepokojeniem i niedowierzaniem przyjął wiadomość o możliwym zagrożeniu ciągłości działania wrocławskiej Kliniki, w której na przeszczep szpiku oczekują dzieci. Na problem trudności finansowych placówki Rzecznik zwracał już uwagę w październiku 2009 roku, co - zdaniem Marka Michalaka - wynikać może z wadliwego planowania wielkości kontraktów bądź nieuwzględniania w nich rzeczywistych kosztów leczenia dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa NFZ

23 listopada 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza o pilne wyjaśnienie problemu finansowania Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.