Skip to:

22 kwietnia w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyły się warsztaty dla przedstawicieli samorządu wiejskiego z terenu gminy Żarów, a także pracowników urzędu miejskiego i ośrodka pomocy społecznej.

Rzecznik Praw Dziecka otworzył spotkanie, w którym udział wzięli m.in. Burmistrz Miasta Żarowa Leszek Michalak, sołtysi z terenu gminy, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie oraz Urzędu Miasta i Gminy. Marek Michalak podkreślił dużą aktywność społeczeństwa Żarowa i okolic w zakresie działań antyprzemocowych.

Warsztaty poprowadziła kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia“ IPZ Renata Durda, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówiła m.in. na podstawie doświadczeń i działań Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia. Spotkanie miało na celu wyczulenie przedstawicieli samorządu wiejskiego oraz osób współpracujących na problemy rodzin dotkniętych problemem przemocy, a zwłaszcza dzieci i młodzieży.