Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 4 sierpnia 2009 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań w celu uzależnienia wysokości świadczeń rodzinnych od ilość dzieci.

Obecnie obowiązująca ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje przyznanie rodzinie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, a także świadczenia rehabilitacyjnego - niezależnie od ilości dzieci. Jest to szczególnie krzywdzące dla rodziców, mających więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko, którzy często zrezygnować musieli z pracy zawodowej.

Jak zauważa Marek Michalak, dzieci pochodzące z wielodzietnych rodzin są - jako pośredni beneficjenci zasiłków rodzinnych - przez ustawę dyskryminowane.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 4 sierpnia 2009 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań w celu uzależnienia wysokości świadczeń rodzinnych od ilość dzieci.