Skip to:

4 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań, mających na celu zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warunków podróży dzieci i młodzieży na wakacje poza granicami RP.

Obowiązujące przepisy nie regulują maksymalnego czasu podróży ani ilości przerw, jakie powinny mieć miejsce w trakcie podróży. Marek Michalak podkreślił też, że jasno określona powinna być liczba opiekunów, wymagana przy wyjazdach dzieci i młodzieży.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

4 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań, mających na celu zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warunków podróży dzieci i młodzieży na wakacje poza granicami RP.