Skip to:

28 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministrów: Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Zdrowia Ewy Kopacz o wprowadzenia regulacji prawnych, określających normy żywieniowe dzieci w żłobkach (klubach dziecięcych), przedszkolach i szkołach.

O konieczności podjęcia działań legislacyjnych w tej sprawie świadczą sygnały o nieprawidłowościach w żywieniu dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, docierające do Rzecznika Praw Dziecka, a także wyniki badań, przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Tymczasem odpowiednia dieta, szczególnie w okresie przedszkolnym i szkolnym, jest kluczowa dla prawidłowego rozwój fizycznego i umysłowego.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka realizacja i egzekwowanie prawidłowej diety dziecka będzie skuteczniejsze, gdy zostaną wprowadzone regulacje określające np. wartość dziennej normy oraz procentowy udział składników. Jestem przekonany, iż zalecenia żywieniowe, wydane w formie akt prawnego, wpłyną na zmniejszenie skutków nieprawidłowego odżywiania dzieci, jakimi najczęściej są: nadwaga, otyłość i próchnica zębów - zakończył Marek Michalak.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

28 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministrów: Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Zdrowia Ewy Kopacz o wprowadzenia regulacji prawnych, określających normy żywieniowe dzieci w żłobkach (klubach dziecięcych), przedszkolach i szkołach.