Skip to:

25 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Orgelbranda w sprawie problemu zdrowego żywienia dzieci w przedszkolach.

W związku z sygnałami o nieprawidłowych praktykach stosowanych w żywieniu dzieci Marek Michalak wystąpił z propozycją podjęcia działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym, skierowanych nie tylko do pracowników przedszkoli, ale również szkół i form opieki nad małym dzieckiem, a także rodziców, w celu uwrażliwienia ich na znaczenie prawidłowej diety na rozwój i zdrowie dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego

25 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Orgelbranda w sprawie problemu zdrowego żywienia dzieci w przedszkolach.