Skip to:

9 stycznia w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu do spraw Alimentów powołanego w lutym 2016 roku przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie było okazją do podsumowań dotychczasowych działań i planowania dalszych prac na rzecz ograniczenia zjawiska niealimentacji. – W imieniu Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo dziękuję Państwu za zaangażowanie w działania na rzecz dzieci – mówiła Agnieszka Rękas, Główny Konsultant ds. prawnych w Biurze RPD. – Dużo jeszcze przed nami, nadal w obszarach, którymi się zajmujemy jest wiele do zrobienia, ale pewne rzeczy udało się wprowadzić – dodała dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania.

Likwidacja lub podniesienie progu dochodowego, aby dostępność do pomocy ze strony państwa była łatwiejsza, a rzeczywistość stała się dzięki temu bardziej przyjazna dzieciom – to kwestia, o którą wciąż dopominają się Rzecznicy. Członkowie Zespołu stoją na stanowisku, że uchylanie się od płacenia alimentów godzi przede wszystkim w dobro dziecka i jest przejawem „przemocy ekonomicznej”. Efektem prac są m.in. apele o wdrożenie kampanii społecznej, czy aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

Zjawisko niealimentacji godzi przede wszystkim w dobro dziecka. Rzecznicy siłami urzędów oraz przy wsparciu ekspertów próbują wypracować mechanizmy systemowe pozwalające na poprawę sytuacji w zakresie alimentacji dzieci.

Postawy Polaków wobec niepłacenia alimentów

RPD i RPO ws. kampanii społecznej na rzecz płacenia alimentów

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania Zespołu, omówiono wspólne wystąpień i odpowiedzi na wystąpienia. Następnie zebrani zapoznali się z analizą raportów Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dotyczących egzekucji świadczeń alimentacyjnych, którą przedstawił Michał Kubalski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Katarzyna Stadnik omówiła sprawozdanie Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci” w sprawie postępowań z art. 209 kk. Posiedzenie Zespołu do spraw Alimentów zakończyła dyskusja.

W skład Zespołu do Spraw Alimentów powołanego w lutym 2016 r. przez RPD i RPO weszli: adwokaci, sędziowie, przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”, Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych”, ludzie świata nauki i środowiska penitencjarnego.

 

Czytaj także:

RPD i RPO: przekazywanie informacji o dłużnikach to obowiązek

Podsumowanie roku pracy Zespołu Ekspertów ds. Alimentów

RPD i RPO powołali Zespół Ekspertów ds. Alimentów

Zespół ds. Alimentów RPD i RPO po raz trzeci

Pracuje Zespół Ekspertów ds. Alimentów