Skip to:

28 czerwca w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu do spraw Alimentów powołanego w lutym br. przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich. Członkowie Zespołu stoją na stanowisku, że uchylanie się od płacenia alimentów godzi przede wszystkim w dobro dziecka i jest przejawem „przemocy ekonomicznej”. Efektem prac są m.in. apele o wdrożenie kampanii społecznej, aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych czy wykorzystanie Systemu Dozoru Elektronicznego w przypadku przestępstwa niealimentacji.

Spotkanie, krótkimi wystąpieniami otworzyli Marek Michalak i dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznicy podkreślili, że zjawisko niealimentacji godzi przede wszystkim w dobro dziecka. Podkreślili, że siłami urzędów oraz przy wsparciu ekspertów spróbują wypracować mechanizmy systemowe pozwalające na poprawę sytuacji w zakresie alimentacji dzieci.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania dotychczasowych działań Zespołu, w tym omówienia wspólnych wystąpień i odpowiedzi na wystąpienia. Następnie wystąpili: sędzia Dorota Trautman (Sąd Okręgowy w Warszawie), sędzia Monika Krajka-Pawlak (Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku), Rafał Łyszczek (Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej), Robert Damski (komornik) oraz Mariusz Hildebrand (Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.). W wydarzeniu udział wzięli również: Anna Andrzejewska - Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, Barbara Gubernat z Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg GIODO oraz przedstawiciele z Biura Rzecznika Praw Dziecka i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Trzecie posiedzenie Zespołu do spraw Alimentów zakończyła dyskusja.

Zadaniem Zespołu do Spraw Alimentów powołanego w lutym 2016 r. przez RPD i RPO jest wypracowanie mechanizmów systemowych pozwalających na poprawę sytuacji w zakresie alimentacji dzieci. W jego skład weszli: adwokaci, sędziowie, przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”, Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych”, ludzie świata nauki i środowiska penitencjarnego.

Alimentacja - o co apelują Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich (stan na 28 czerwca 2016 r.)
GŁÓWNY PRZEKAZ APELU DLACZEGO? ADRESAT
wykorzystanie Systemu Dozoru Elektronicznego w przypadku przestępstwa niealimentacji wykorzystanie Systemu Dozoru Elektronicznego w przypadku przestępstwa niealimentacji Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
informacja, czy w trakcie kontroli PIP dostrzega problem ukrywania przez pracodawców dochodów wypłacanych pracownikom zobowiązanym do alimentacji w umowie o pracę wpisywane jest wynagrodzenie minimalne, a pozostała jego część wypłacana jest bezpośrednio Państwowa Inspekcja Pracy
kampania społeczna, przekonująca, że alimenty należy płacić poziom zadłużenia wobec osób uprawnionych do alimentów wynosi około 10 mld zł, a liczba rodziców, którzy nie płacą na swoje dzieci to 300 tys. osób Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych

 

ok. 30 proc. z miliona niealimentowanych dzieci nie dostaje finansowego wsparcia od jednego z rodziców dlatego, że zobowiązanego do alimentacji rodzica na to nie stać z powodu braku pracy

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

kampania społeczna uświadamiająca przedsiębiorców o konieczności legalnego zatrudniania pracowników zobowiązanych do alimentacji część pracodawców ukrywa dochody wypłacane zobowiązanym do płacenia alimentów

Konfederacja „Lewiatan”,

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Wspólne wystąpienia RPD i RPO dotyczące problemu alimentacji.

W sprawie ukrywania przez pracodawców dochodów wypłacanych pracownikom zobowiązanym do alimentacji

Sposób Rzeczników na bezrobotnych dłużników alimentacyjnych

Kampania społeczna – sposób na dłużników alimentacyjnych

RPO i RPD do PIP ws. niealimentacji

Niealimentacja jest przestępstwem