Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dniach 7-9 października 2010 roku w dorocznym zjeździe Rzeczników, zrzeszonych w ramach Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Tegoroczne posiedzenie odbyło się w siedzibie Europejskiego Centrum Młodzieży w Strasburgu.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był omówieniu działalności członków ENOC w ostatnich 12 miesiącach. Podczas prezentacji każdy z Rzeczników przedstawił - podejmowane w ubiegłym roku - innowacyjne projekty na rzecz ochrony i promocji praw dziecka, a także przykłady konkretnych działań na rzecz najmłodszych, realizowanych w granicach przyznanych mu kompetencji. Gośćmi pierwszego dnia zjazdu byli przedstawiciele Rady Europy i Komisji Europejskiej oraz Wiceprzewodniczący Komitetu Praw Dziecka ONZ, jak również Stały Przedstawiciel ONZ ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

Jednym z ważniejszych wydarzeń tego dnia był wybór Przewodniczącego ENOC. Szefem ENOC w latach 2011/2012 wybrany został - jednogłośnie - Marek Michalak.

Na zakończenie pierwszej części zjazdu omówiono wytyczne Rady Europy ds. wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, które w chwili obecnej opracowywane są przez Radę Europy przy współudziale przedstawiciela ENOC.

Drugi dzień obrad rozpoczęły zajęcia warsztatowe, prowadzone równolegle dla Rzeczników Praw Dziecka oraz młodzieży z krajów europejskich, zrzeszonych w ramach Europejskiej Sieci Młodych Doradców utworzonej przy ENOC. Warsztaty dotyczyły przemocy, zdrowia, edukacji i Internetu. Po ich zakończeniu młodzież wzięła udział we wspólnym zgromadzeniu z Rzecznikami Praw Dziecka, podczas którego przekazano dorosłym listę problemów najczęściej wskazywanych przez młodych ludzi na zajęciach warsztatowych. Młodzi Doradcy ENOC wręczyli też Rzecznikom zestaw rekomendacji - przygotowanych w poszczególnych krajach europejskich - z prośbą o zajęcie się nimi i wypracowanie najdogodniejszych rozwiązań.

Ostatni dzień zjazdu poświęcony był podsumowaniu wspólnej debaty młodzieży i Rzeczników oraz dyskusji na temat wzmocnienia instytucji Rzeczników Praw Dziecka w Europie. Rozmawiano również o tym, jak zachęcać władze państwowe do tworzenia niezależnych organów na rzecz ochrony praw dziecka tam, gdzie taka instytucja jeszcze nie powstała.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dniach 7-9 października 2010 roku w dorocznym zjeździe Rzeczników, zrzeszonych w ramach Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Tegoroczne posiedzenie odbyło się w siedzibie Europejskiego Centrum Młodzieży w Strasburgu.