Skip to:

- Pragnę wyrazić uznanie dla Rządu RP oraz Rzecznika Praw Dziecka za skuteczne przeprowadzenie ostatnich zmian prawa, jak również za wdrożenie przepisów wymagających przestrzegania wytycznych w zakresie żywienia w placówkach oświatowych – napisała w oświadczeniu Hilal Elver, Specjalna Sprawozdawczyni ONZ ds. prawa do żywności, na zakończenie wizyty w Polsce (18-25 kwietnia).

Ekspertka przez tydzień odwiedzała polskie instytucje w celu zebrania informacji na temat stanu przestrzegania prawa do wyżywienia. Gościem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka była 21 kwietnia. Podczas spotkania z zainteresowaniem słuchała o zmianach w zakresie żywienia jakie wprowadzono w polskim systemie oświaty. Przypomnijmy, od 1 września 2016 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ze polskich szkół zniknęło śmieciowe jedzenie, a stołówki wprowadziły standardy żywienia zalecane przez Instytut Żywności. W oświadczeniu przekazanym na zakończenie wizyty Hilal Elver pochwaliła te działania.

- Jestem przekonana, że nowe uregulowania prawne doprowadzą do poprawy stanu zdrowia i jakości życia dzieci. Dla dalszego wzmocnienia ochrony prawa do żywności zachęcałabym Polskę m.in. do Ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz, zgodnie z sugestią Rzecznika Praw Dziecka, ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka – napisała.

Specjalna Sprawozdawczyni ONZ ds. prawa do żywności analizując sytuację w Polsce skupiła się na takich kwestiach jak: ramy prawne służące realizacji prawa do żywności, sektor rolny i produkcja żywności w Polsce, projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ubóstwo i pomoc społeczna, zdrowa i zrównoważona dieta oraz zaburzenia żywieniowe, karmienie piersią i żywność dla dzieci, marnowanie żywności, realizacja prawa do żywienia osób ubiegających się o azyl, uchodźców i osoby pozbawione wolności, zmiany klimatu i środowisko

Oświadczenie obejmuje w ogólnym zarysie wstępne ustalenia i zalecenia wynikające z informacji uzyskanych w trakcie przeprowadzonej wizyty. Sprawozdanie końcowe przedstawione zostanie na posiedzeniu Rady Praw Człowieka ONZ w marcu 2017 r.

Oświadczenie Hilal Elver, Specjalnej Sprawozdawczyni ONZ ds. prawa do żywności